www.larare.at

Centralt innehåll

Information och kommunikation 2, 100p (INFINF02)

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

01. Sociala medier, till exempel hur forum för kommunikation med andra användare upprättas genom text, bild eller ljud.

02. Konstruktion och utformning, med text och design, av en enkel webbplats.

03. It-verktyg och applikationer som kan laddas ner för användning till särskilda ändamål, till exempel program för mobila enheter.

04. Databaser, till exempel hur de upprättas, används och underhålls.

05. Formulär, till exempel för enkäter och undersökningar.

06. Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier för yrkesmässig användning.

07. Datalagring och datasäkerhet.

08. Muntliga och skriftliga presentationer för yrkesmässiga sammanhang.

09. Miljö- och säkerhetsaspekter, ergonomi och etik inom verksamhetsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Information och kommunikation 2 / 1 av 9

Sociala medier, till exempel hur forum för kommunikation med andra användare upprättas genom text, bild eller ljud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Information och kommunikation 2 / 2 av 9

Konstruktion och utformning, med text och design, av en enkel webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Information och kommunikation 2 / 3 av 9

It-verktyg och applikationer som kan laddas ner för användning till särskilda ändamål, till exempel program för mobila enheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Information och kommunikation 2 / 4 av 9

Databaser, till exempel hur de upprättas, används och underhålls.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Information och kommunikation / 5 av 9

Formulär, till exempel för enkäter och undersökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Information och kommunikation 2 / 6 av 9

Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier för yrkesmässig användning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Information och kommunikation 2 / 7 av 9

Datalagring och datasäkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Information och kommunikation 2 / 8 av 9

Muntliga och skriftliga presentationer för yrkesmässiga sammanhang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Information och kommunikation 2 / 9 av 9

Miljö- och säkerhetsaspekter, ergonomi och etik inom verksamhetsområdet.