www.larare.at

Centralt innehåll: Historia 2b

100p - HISHIS02b

01. Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.

02. Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur.

03. Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.

04. Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.

05. Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.

 

Skolverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Historia 2b / 01
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Historia 2b / 02
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Historia 2b / 03
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Historia 2b / 04
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Historia 2b / 05
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.