www.larare.at

SVA: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Svenska som andra språk (SVASVA) på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 8 delar.

Kursernas centrala innehåll i 7 respektive 8 delar:

  • Svenska som andra språk 1 = 8 delar
  • Svenska som andra språk 2 = 7 delar
  • Svenska som andra språk 3 = 7 delar

Kursernas kunskapskrav i 3 delar:

  • Svenska som andra språk 1 = 3 delar
  • Svenska som andra språk 2 = 3 delar
  • Svenska som andra språk 3 = 3 delar

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och kunskapskapskrav genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i kursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.