www.larare.at

SVASVA: 8 Förmågor

 

Jag har numrerat förmågorna (8) som ska uppnås i Svenska som andra språk (SVASVA) så att det blir lättare att diskutera förmågor med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de 8 förmågorna genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i svenskkursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på alla förmågor genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera mellan förmågorna genom att klicka på pilarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVA : Alla 8 förmågorna

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

01. Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.

02. Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.

03. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.

04. Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftlig språk.

05. Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.

06. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.

07. Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.

08. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVA : förmåga 1

Föregående

 

Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVA : förmåga 2

Föregående

 

Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVA : förmåga 3

Föregående

 

Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVA: förmåga 4

Föregående

 

Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

SVA: förmåga 5

Föregående

 

Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel