www.larare.at

Centralt innehåll: Retorik

100p - SVERET0

1 Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

2 Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.

3 Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.

4 Den retoriska arbetsprocessens sex delar:

[1] Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning.
[2] Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.
[3] Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.
[4] Elocutio: att välja språk och stil.
[5] Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel.
[6] Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.

5 Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.

6 Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.

7 Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Retorik / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Retorik / 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Retorik / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Retorik / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Den retoriska arbetsprocessens sex delar:

  1. Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning.
  2. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.
  3. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.
  4. Elocutio: att välja språk och stil.
  5. Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel.
  6. Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Retorik / 5
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Retorik / 6
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Retorik / 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 7

Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)