www.larare.at

Kort & koncist

 

Eleven ska jobba med muntlig framställning (Centralt01), textbearbetning (Centralt02), utredande och argumenterande texter (Centralt02), skönlitteratur (Centralt03 och Centralt04), svenska språkets uppbyggnad (Centralt05) och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden (Centralt06).

 

 

 

Joni Stam (2017)