www.larare.at

Alla förklaringar

 

01. Eleven kan göra ett anförande muntligt (hålla ett tal) ganska bra.

Eleven kan använda ett tekniskt hjälpmedel som förtydligar innehållet i talet, t.ex. vita tavlan, Power Point eller annan media som bild(er), text(er), film(er) och ljud.

Talet är begripligt och anpassat till syfte (innehåll), mottagare (åskådare) och situation (tillfälle).

Kunna ge och ta emot förslag på förbättringar (respons).

02. Eleven ska kunna bygga upp en text. Kunna skriva argumenterande och utredande texter.

Kunna undersöka om källor är tillförlitliga.

Använda digitala verktyg i arbetet med texter och respons (förbättra texter genom att kommentera varandras texter).

03. Eleven känner till några kända (manliga och kvinnliga) författare och deras böcker från olika tider och olika länder.

Känna till några danska och norska författare och verk.

Se kopplingar mellan litteratur och samtiden (hur författare påverkar och påverkas av samhället).

04. Ha ett fackspråk för att kunna diskutera språk; alltså specifika ord som vanligtvis används för att diskutera litteratur.

05. Att kunna förstå och analysera språk; se hur meningsbyggnad och grammatik påverkar texten.

06. Förstå hur språk i Norden hänger samman och känna till lagar kring språk och olika dialekter.

 

<
>