www.larare.at

Kort & koncist

 

Eleven ska jobba med muntlig framställning (Centralt01), skriftlig framställning (Centralt02), argumentationsteknik (Centralt03), texthantering (Centralt04), skönlitteratur (Centralt05 och Centralt06), språkriktighetsfrågor (Centralt07) och Språklig variation (Centralt08).

 

 

 

 

Joni Stam (2017)