www.larare.at

Förklaring av 2

 

Eleven ska lära sig förmedla information genom att skriva språkligt fungerande texter.

Eleven ska utgå ifrån läsaren och planera hur texten ska byggas upp så att den blir klar och tydlig.

Eleven ska visa med hjälp av skrivna texter att han eller hon lärt sig något.

Eleven ska också öva upp ett fördjupat tänkande med hjälp av det skrivna ordet.

Eleven kan använda digitala verktyg när hen skriver och ger respons.

 

<
>