Svenska: förmåga 7

Klicka här för att lyssna på förmåga 7 Föregående

 

Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel