Ordlista till texten Spöken och gastar av Tora Wall

Anhöriga = släkt.

Dia = suga mjölk vid ett bröst.

Dödsväsen = någon som är död.

Folkloristiken = en perso som studerar folks kultur.

Föreställningen = en tro.

Gast = ett dödsväsen som hade förlorat sin personlighet och som hade dött en våldsam död.

Gengångare = någon som inte accepterar sin död utan kommer tillbaka och spökar.

Livskraftiga = något som bestått länge.

Motiv = grundtanke.

Myling = ett nyfött spädbarn som dödats av en ogift mor i ett försök att undkomma skammen.

Omhändertagna = att någon tar hand om en.

Omsorg = ta hand om.

Osalig = ofrälst; alltså inte godkänd av Gud.

Personlighetsdrag = utseende.

Röse = samling stenar.

Syfte = anledning.

Sägen = berättelse.

Sägenvariant = en av berättelserna.

Trostraditionen = det man trott under lång tid i ett visst (geografiskt) område.

Vanvårdar = vårdar illa.

Vigd jord = frälst mark; alltså plats som är godkänd av Gud.

Vrål = skrik.