Innan du lämnar texten ifrån dig för korrektur vill jag att du ser över...

Rubricera arbetet: ge texten en rubrik: ett namn!

Styckeindelningen i din text och använd blankrad för att förtydliga den.

Skapar längre meningar med hjälp av Textbindning ; förrutom där Satsradning fyller en funktion.

Jobba bort all Talspråklighet och ersätt “dom” med de eller dem .

Jobba också bort alla Särskrivningar .

Öka också användningen av olika ord genom att använda synonymer ; ta gärna hjälp av synonymer.se .

Läs mer detaljerade instruktioner .