www.larare.at

Språkhistoria (kompendium)

Innehållsförteckning -

I detta moment kommer du att få arbeta med mycket text och lära dig plocka ut det väsentliga och därefter göra en fördjupning i ett visst tema inom språkhistorian.

 

 

Språkhistoria (kompendium) / Instruktioner
 

Läs kompendiet och stryk under och skriv i marginalerna (alternativt: skriv på ett separat papper). Var inte rädd för att klottra på pappret - själv har "klottrat" i böckerna ända sedan treårsåldern. Du måste alltså stryka under i texten och göra stödanteckningar för detta ska användas som underlag för vidare arbete med texten. Vi kommer att titta på varandras understrykningar, jämföra med lärarens understrykningar och diskutera vad som avgör vad som stryks under och vad man skriver i marginalerna. Vi kommer att plocka ut det som fångat det flestas uppmärksamhet och göra en fördjupning i det. I arbetet kommer vi att använda oss av dina understrykningar, dina stödanteckningar samt rubriker och underrubriker.

 

Språkhistoria (kompendium) / Kompendium
 

spraket_a_plus_b_sprakhistoria (läraren har tillgång till dokumentet)

 

 

 

Språkhistoria (kompendium) / Kunskapskrav
 

 

 

Språkhistoria (kompendium) / Lärarhandledning
 

 

 

Språkhistoria (kompendium) / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)