www.larare.at

Språkets makt och vanmakt

Språkets makt och vanmakt kan inte underskattas och vikten av ett rikt språk har blivit allt viktigare i vårt samhälle. Snabbare än någonsin tidigare skapas allt djupare klyftor mellan människor och det gäller inte enbart sociala, ekonomiska eller kulturella grupperingar utan också språkliga.

Ojämlikhet etableras, arbetsrelationer försvåras, relationer splittras, familjer raseras och mycket kan förklaras med att det inte finns en tillräcklig språkligt kommunikation mellan människor. Djupare samtal där vi delar med oss av "oss själva" och tar del av andras tankevärldar med hjälp av språket.

För det första saknar många ett tillräckligt "rikt" språk för att etablera den inre dialogen. Eftertanken och reflektionen är djupt eftersatta hos många som läser för lite och använder språket enbart till praktiska och enklare ändamål. Vi behöver alltså ett "rikare" språk för tillägna oss världen och skapa vår egen. Detta redan i tidig ålder. För det andra är det lika viktigt att dela sin tankar och reflektioner med andra och framför allt ta del av andras för att få bättre självkännedom och högre självförtroende. Och för det tredje handlar det om att skapa en jämlik värld där alla är delaktiga vilket till stor del sker med hjälp av språket.

Därför behöver vi läsa MER, reflektera över det lästa MER, syssla med språket MER, men också anknyta till själva läsningen, reflektionen, språket och till var och ens egen verklighet i relation till andras. Så skapas empati!

Språket möjliggör alltså en mer omfattande världsuppfattning, högre självkännedom och självförtroende, jämlikhet, bättre och djupare relation med andra människor och empatisk förmåga. Ta hand om språket; och läs mycket!

 

Joni Stam (2018)