www.larare.at

Bildspråk

Bildspråk finns i vårt vardagliga språk:

  1. stolsben
  2. svartsjuka
  3. fjärilar i magen

Den poetiska bilden

...för samman två skilda sammanhang och skapar en förbindelse mellan dem
...syftar till att få oss att se det invanda med nya ögon

Metafor: Hösthimlens röda kastrull

Liknelse: Min älskling, du är som en ros

Personifikation/besjälning:

  1. Sanningen åldras
  2. Dagen svalnar

Sinnesanalogi:

  1. en klibbig glans
  2. ett kopparrött vrål

Se exempel (bild)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)