www.larare.at

Korsord

Innehållsförteckning -

Ett korsord är oftast upplagt så att det består av massa tomma rutor som ska fyllas i med olika bokstäver. Man får ledtrådar så att man kan lägga in ord antingen horisontellt eller vertikalt; vågrätt eller lodrätt; alltså liggande eller stående.

Gör egna korsord.

 

Korsord / Fakta
 

 

Korsord / Kunskapskrav
 

Korsord / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Korsord / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)