www.larare.at

Frågor

 

1. Vad berättas?

2. Hur berättas det?

3. Varför berättas det?

Sista frågan är för den som vill ha med ett litteraturvetenskapligt perspektiv.

 

1. Vad berättas?

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

a) Fabeln?
b) Konflikter och problem?
c) Personerna?
d) budskapet

 

2. Hur berättas det?

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

a) Berättarperspektiv
b) Struktur
c) Språk och stil

 

3. Varför berättas det?

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

a) Samtiden?
b) Författaren?
c) Genre och epok?
d) Betydelse?

 

Lärarhandledning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)