www.larare.at

Svensk litteraturhistoria

Litteraturvetenskap har flera ingångar och enligt egen mening är första steget: författarna, därefter vad de skrev; både verk och innehåll, samt stilistik och tematik. Avslutningsvis för att binda ihop säcken sammanställer man ett urval av författare som representerar ett tema, en viss tidsperiod eller en idétradition som med fördel kan anknytas till en historisk tid.

Det finns också en poäng med att anknyta detta till vår samtid och kanske också plocka ut det allmängiltiga för att visa på att människan inte förändrats speciellt mycket.

Litteraturhistoria handlar om...

    1. hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar
    2. hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas
    3. hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande
    4. om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras

Litteraturhistoria är TEXTER

 

När det gäller redovinsingsform rekommenderar jag:

1) En Power Point-presentation inför klassen

Vill du ha hjälp med Power Point - klicka här .

2) En traditionell redovisning inför klassen

 

Svensk litteraturhistoria / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

Svensk litteraturhistoria / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)