www.larare.at

Skrivövningar (Romantiken)

Här nedan har jag samlat några skrivuppgifter som är kopplade till den litterära epoken: Romantiken.


Skrivövningar (Romantiken) / 1
Klicka för att komma till start

Skriv en skräckberättelse utifrån följande handlingsbeskrivning:

 1. Ett skepp sitter fast i isen. Besättningen träffar vetenskapsmannen Viktor Frankenstein som börjar berätta om sitt liv.
 2. Han börjar med att berätta om sig själv:
  • När Viktors mor dör bestämmer han sig för att bli vetenskapsman.
  • När hans vän dör blir han som besatt av sitt arbete.
  • Han kommer på ett sätt att återuppliva de döda.
 3. Viktor tar sin väns hjärna och kroppsdelar från andra lik, monterar ihop dem och återupplivar varelsen; ett monster.
 4. Viktor ångrar sitt verk och han och monstret skiljs åt.
 5. Monstret är olycklig och söker upp Frankenstein för att han skapat honom, men inte lärt honom att vara människa.
 6. När Viktor och monstret återförenas kräver monstret att Viktor skapar honom en ”monstermaka”, men Viktor vägrar när han ser att det är sin systers kropp de ska använda sig av.
 7. Viktor vill döda monstret, men monstret dödar istället hans maka.
 8. Viktors maka återupplivas, men hon begår självmord.
 9. Monstret och Viktor drar till Nordpolen där det stöter på skeppet som har fastnat i isen och som han berättar historian om Frankenstein för.
 10. Både Viktor och monstret dör efter att isen släppt sitt grepp om skeppet som efter det kan fortsätta sin färd. Slutet av filmen knyter alltså an till början av filmen.

Extra: Försök ha med typiska stildrag från Romantiken.

 

Skrivövningar (Romantiken) / 2
Klicka för att komma till start

Under romantiken påverkade filosofernas världs- och själsbild litteraturen. Jag vill att du nu ska leva dig in i denna värld och bli en filosofisk poet som levde under romantiken. Skriv en dikt (du behöver inte rimma) utifrån Platons idévärld. Du ska alltså använda Platons idealism som utgångspunkt i din dikt. Skildra en historisk guldålder (vanligt var att skildra antiken, men medeltiden hyllades också); bli nostalgisk och använd dig också av barndomens spontanitet som stoff i ditt diktskapande. Se gärna hur romantikens poeter skrev och härma gärna deras stil. Skapa en symbios mellan poesi och filosofi.

 

Skrivövningar (Romantiken) / 3
Klicka för att komma till start

Bröderna Grimm samlade ihop sagor under romantiken och många av våra vanligaste sagor idag får sitt stoff från dessa sagor. Skriv en kort saga som hyllar folksjälen och stärker nationalkänslan. Nationalismen föddes under romantiken.

 

Skrivövningar (Romantiken) / 4
Klicka för att komma till start

Välj en romantiker och skriv lite kort om hans liv och diktning. Skriv sedan av en dikt (kopiera) som han/hon skrivit och peka på det som är typiskt romantiskt.

 

Skrivövningar (Romantiken) / 5
Klicka för att komma till start

Under romantiken var intresset stort för exotiska miljöer. Skriv en dikt med detta tema. Använd gärna egenskapade exotiska ord och överdriv din okunskap om ”verkliga” exotiska miljöer. Dikten behöver inte rimma.

 

Skrivövningar (Romantiken) / 6
Klicka för att komma till start

Skriv en dikt med ett tidstypiskt versmått med valfritt romantiskt tema. Använd gärna fler teman om du känner för det.

Skrivövningar (Romantiken) / 7
Klicka för att komma till start

Romantikerna dyrkade naturen och inom litteraturen var panteismen väldigt vanligt förekommande. Panteism innebär att naturen besjälas: naturen får liv! Ex. Stenar som gråter och träd som viskar. Ofta så blir naturen sådan som diktjaget känner sig inombords; alltså diktjagets känslostämningar sprids till naturen: hat och vrede skapar en sorts natur och kärlek och längtan en annan. Träden, buskarna, mossan, ormbunkarna och bäckarna hjälper till att visa på diktjagets känsla. Djuren får också hjälpa till ibland och rådjuret, ugglan, haren och skogsduvan hjälper att stärka den specifika känslan. Jag vill att du nu ska leva dig in i denna värld. Du ska bli romantiker för en stund och dikta om olika känslor; välj tre olika känslolägen och skildra dem med hjälp av naturen och djuren. Alltså skriv tre dikter: de behöver inte vara på rim. Du får förstås inte använda dig av synonymer till känslan eller uttryckligen nämna den specifika känslan. Var gärna extra sentimental! Se gärna hur Goethe skrev och härma gärna hans stil.

 

Skrivövningar (Romantiken) / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Skrivövningar / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Skrivövningar / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)