www.larare.at

Hamlet

"Though this be madness, yet there is method in't."

(Act II, Scene II)

Varför ska man behöva känna till Shakespeares Hamlet? Idéerna och berättelsestrukturerna i Shakespeares dramer och lyrik har påverkat en stor del av det skönlitterära berättandet; i både böcker och filmer. Därför är det intressant att känna till ursprunget till flertalet centrala allmänmänskliga teman som Shakespeare lyfter i sina verk. Hamlet har också ofta en ”yttre” och en ”inre” handling; alltså flera skikt vilket bidrar till att verken går att tolka på många olika vis.

Många av dessa idéer återfinns i, framför allt, Hamlet. Dramat är ett av de första fiktiva berättelserna som beskriver människan mörkare sidor och det har påverkat eller influerat många författare efter Shakespeare. Han psykologiserar människan och visar på hennes komplexitet i Hamlet. Dessa insikter ger oss läsare en djupare förståelse av människan och det mänskliga.

För att förstå Hamlet bättre kan det hjälpa att först tillägna sig förenklade tolkningar av verket.

 1. Sammanfattning av Hamlet (8:24)
 2. Hamlet Part I (12:24)
 3. Hamlet Part 2 (11:02)
 4. Shakespeares Hamlet (John Greene - CrashCourse)
 5. Hamlet – in 4 Minutes (4:19)
 6. Thug notes Summary and Analysis: Hamlet (4:56)
 7. Pebbles present Hamlet for kids (5:07)
 8. Spellista: Simpsons refererar till Shakespeare

Därefter är det alltid bäst att antingen se hela filmen eller läsa hela dramat för att skaffa sig en egen åsikt som leder till en egen tolkning.

Här nedan hittar du ett mycket omfattande arbetsmaterial och facit hittar du här (kräver lösenord).

 

Hamlet / skriv en sammanfattning i punkt-form
 

1. Skriv om Hamlets far.

2. Skriv om Hamlets fars ande.

3. Skriv omgycklargruppen.

4. Skriv om Ofelias död.

5. Skriv om Hamlets resa till England.

6. Skriv om Claudius och Laertes lömska plan.

7. Skriv om Gertruds öde.

8. Skriv om Laertes tvekampen med Hamlet.

9. Skriv om Claudius' öde.

10. Vad händer med Hamlet i slutet?

Se lösningsförslag

 

Hamlet / Ett drama på fem akter
 

  Akt 1 Prologen. Intrigen presenteras

  Kungen har dött. Hans son Hamlet får besök av kungens spöke som avslöjar att det är hans bror Claudius som förgiftat honom för att bli kung och gifta sig med sin fru, drottning Gertrud.

  Hamlet vill hämnas sin fars död, men är ändå osäker på vem som verkligen dödade honom. Är det Claudius?

  Akt 2 Konfliktupptrappning

  Claudius anlitar Rosencrantz och Guildenstern för att spionera på Hamlet. Hamlet spelar galen, sätter upp en pjäs som skildrar ett konungamord genom förgiftning och avvisar Polonius dotter, Ophelia, som han haft en kärleksrelation med.

  Akt 3 Point of no return

  Claudius får skuldkänslor och känner ånger och gör avbön utan att veta att Hamlet hör det.

  Akt 4 Klimax

  Hamlet försöker få sin mor, Gertrud, att förstå att hon begått ett stort misstag när hon gifte sig med Claudius.

  Hamlet dödar av misstag Polonius vilket i sin tur leder till att Ophelia dränker sig eftersom både Hamlet förskjutit henne och att hennes far har dött.

  Hamlet flyr till England. Claudius skickar ett brev till kungen av England där han önskar Hamlets avrättning. Hamlet återvänder till Danmark där han utmanas till en fäktningsduell av Laertes, Ophelias bror, eftersom Hamlet drivit hans syster (Ophelia) att begå självmord och dödat hans far (Polonius).

  Akt 5 Upplösning

  Vid duellen har Laertes svärdspets blivit doppad i gift. Claudius har förgiftat innehållet i en bägare och försöker få Hamlet att dricka det, men han vägrar, Gertrud gör det i hans ställe och dör.

  Hamlet såras av den förgiftade svärdseggen, men längre fram byts Laertes och Hamlets svärd med varandra och Laertes dödas av sitt egna förgiftade svärd. Samma svärd använder Hamlet för att döda Claudius som han också tvingar att dricka resterna av giftet ur bägaren. Alla dör.

Dramaturgin i dramat följer valmodellen (bild).

 

Hamlet / Tematik
 

Själv skulle jag vilja summera hela dramat som en strävan efter sanningen som leder till döden; då är strävan ett tema.

Mordet är förstås ett tema eftersom dramat inleds med ett mord som måste lösas.

Det finns en mördare och denne känner skuld; ännu ett tema är skulden.

Enda skälet till att vi uthärdar livet är rädslan för döden. Därför frågar sig Hamlet: ”Att vara eller inte vara, det är frågan.” Ett tema är alltså döden: ska jag leva eller inte, ska jag begå självmord eller inte.

Hamlet vill hämnas sin fars död; alltså är ytterligare ett tema: hämnden.

Hamlet är den tragiska hjälten som genom sina efterforskningar leder många till döden. Så ett tema kan vara sök inte efter sanningen för den är skadlig.

Läs mer om olika teman och motiv.

 

Hamlet / Beskriv karaktärerna
 
  1. Anden/spöket?
  2. Claudius?
  3. Fortinbras?
  4. Gertrud?
  5. Hamlet?
  6. Horatio?
  7. Ophelia?
  8. Polonius?
  9. Rosencrantz och Guildenstern?

   

Hamlet / Monologen
 

1. Läs monologerna som finns i Shakespearekompendiet och jämför dem med varandra. En monolog är ett längre tal utfört av en person. Läs originalet ur Hamlet först och sedan Lars Gyllenstens parafras av samma text. Parafras betyder: omskrivning eller bearbetning av ett litterärt verk. Vad tycker ni om monologerna, helt spontant?

2. Presentera monologens kärnmening. Skriv kort och koncist vad monologen uttrycker. Använd båda versionerna för att besvara frågan.

3. Vilka tankar, känslor och idéer förmedlar texten. Vilket budskap har den? Argumentera utifrån texten.

4. Vilka känslor eller stämningar dominerar? Ge exempel på hur Shakespeare förmedlar dessa? Hur beskrivs känslorna eller stämningen? Vilka ord använder han? Ge också exempel på hur Lars Gyllensten gör det.

5. Om ni skulle välja ett kort citat ur varsin monolog för att beskriva monologen centrala ”känsla” vilket skulle ni då välja? Motivera varför?

6. Varför blir Lars Gyllenstens version så mycket roligare? Plocka ut något som du tycker är extra roligt.

7. Vad tycker ni om språket och strukturen i monologerna? Jämför.

8. Leta rätt på svåra ord i Shakespeares version och leta rätt på svåra ord i Lars Gyllenstens version och sätt dem i relation till varandra. Vad kommer ni fram till? Se också till vilka ord som ni tror är tidstypiska (tidsbundna uttryck).

9. Varför tror du att Lars Gyllensten skrev denna version av Hamlets monolog?

10. Varför har Hamlets monolog blivit så känd? Vad tror ni?

 

Hamlet / Sammanfattning av elev
 

Hamlet står helt lamslagen när han tittar på sin 1 som ligger likblek i en 2 mitt i rummet. Sakta går Hamlets 3 Gertrud mot kistan och strör helig jord på hans rustning medan alla sörjer hans 4. Hamlet står en bit bort och mumlar för sig själv vilken enastående 5 hans far hade varit och framförallt, vilken fantastisk person. Dock, samma dag, så 6 sig Danmarks drottning Gertrud och den tidigare kungens bror Claudius vilket gör 7 upprörd och han viskar sitt hat mot detta bröllop för sig själv.

Efter kungens död så börjar 8 bli mer och mer galen och paranoid. Han börjar lite mindre på folk omkring sig. Tack vare det så förlorar han sin älskarinna Ophelia. Ophelia som var väldigt plikttrogen gick med på hennes far och broders förslag på att spionera på Hamlet. Efter mycket bråk, så vill Hamlet få Ophelias far avvisad från slottet och han vill aldrig se Ophelia. Detta leder henne till galenskap.

Horatio tycks sig att ha sett Hamlets far vid slottsmuren och Hamlet blir genast intresserad. Han ser som sagt sin far. Och försöker prata med honom, men han vill inte säga något. Istället gör han handrörelser för att försöka göra så att Hamlet följer med honom upp till slottstornet där han äntligen börjar prata. På vägen upp mot tornet så börjar Hamlet fundera om det verkligen var hans far, eller om det är djävulen som försöker lura honom. Tack vare sin kärlek till sin far, så tror han på anden och anden berättar att det var 9 som har mördat honom. Detta driver Hamlet en liten bit till mot galenskapen.

Hamlet kommer på en plan när han ser en gycklargrupp. Han tänker att han hade hört historier om folk som har tittat på en teater som har varit så bra, så att de bekände sina brott. Hamlet erbjuder därför dem att spela upp en pjäs på slottet, där han vill se om Claudius reagerar på teatern. Under teaterns pjäs så ser Hamlet att 10 börjar bete sig konstigt och till slut så kastar han sig upp och rusar ut ur rummet. Det visade att kungen dolde något, troligtvis att han hade dödat den tidigare kungen.

När Hamlet börjar prata med sin mor om vad han tror att Claudius har gjort, så börjar han bli mer och mer ilsken av sig och han är beredd på att skada sin mor. I sin rädsla så ligger Hamlets mor i sängen och gråter och ber honom att inte döda henne. Från dörren så kommer Hamlets far, anden in i rummet och säger åt Hamlet att inte skada sin mor, för hon har inte gjort något ont och hon är inte medveten vad Claudius har gjort. Gertrud börjar därför tro att Hamlet är galen, för det ser ut som att han står vid sängkanten och pratar med sig själv. Hamlet hör sedan ett ljud bakom ett draperi så han går snabbt till attack och han sticker in sitt svärd i 11 bröst. Utan något medlidande så säger

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

10 =

11 =

 

Hamlet / Fyll i resten (William Shakespeare)
 
  1. Shakespeare fick hård...
  2. Shakespeare var en...
  3. Shakespeare hade ingen...
  4. Shakespeares pjäser var...
  5. Shakespeare var delägare i...
  6. Shakespeare skrev 37...
  7. Shakespeare levde i ett...
  8. Shakespeare brydde sig inte om att...
  9. Shakespeare har varit populär och aktuell...
  10. Shakespeares verk är mer...
  11. Shakespeares texter har granskats ur...

 

Hamlet / Fyll i resten (Hamlet)
 

1. Hamlet är världslitteraturens mest...

2. Hamlets monolog inleds med det uttryck som är det mest upprepade inom det engelska språket; hans mest kända devis (visdomsord) är...

3. Hamlets devis kan tolkas som om diktjaget kommit till ett vägskäl där han måste välja att antingen fullfölja sin hämnd eller ______, att antingen fortsätta leva eller ________ eller att antingen hata och lida eller ____________________, bli tokig eller...

4. Hamlet spelar galen för att...

5. Hamlet har en ”yttre” och en ________handling.

6. Hamlets spelade galenskap ställs mot Ofelias ____________________ Hamlets möte med sin fars vålnad.

 

Hamlet / Svåra ord
 
 1. Anförtro =
 2. Basunas ut =
 3. Bebåda =
 4. Blodskam =
 5. Elakt uppsåt =
 6. Hjässa =
 7. Hövlig =
 8. Ila =
 9. Klädd i stål =
 10. Salig själ =
 11. Svepning =
 12. Vigda stoft =
 13. Övermåttan =

 

Hamlet / Vad betyder följande?
 
  1. ”Vi, naturens narrar”
  2. ”Mitt liv är inte värt ett vitten”
  3. ”Kättjans läger”
  4. ”Att vara eller inte vara”
  5. ”Metod i galenskap”
  6. ”Kaviar för folket”
  7. ”Vad övrigt är är tystnad”
  8. ”Där brast ett ädelt hjärta”
  9. ”Ur led är tiden”
  10. ”Eftertankens kranka blekhet”

 


Hamlet / 11 Frågor
 

1. Vad berättar Hamlets fars vålnad?

2. Varför behöver Hamlets faders vålnad ”fasta ibland lågor”?

3. Shakespeare blandar högt och lågt i sin diktning. Kan du hitta, i texten, där han skriver om stjärnor och piggsvin? Skriv av dessa tre rader. Och glöm inte använda citattecken när du skriver av något ordagrant. Fundera också över varför det är effektfullt att blanda högt och lågt.

4. Vad menar vålnaden när han vill att Hamlet ska hämnas ett onaturligt mord?

5. Shakespeare använder bildspråk och skriver att 1) tanken flyger och 2) kärleken kan få vingar. Vad betyder dessa två uttryck?

6. I texten talas det om ogräs. Varför?

7. Shakespeare använder sig av vissa ”trick” för att bygga upp spänningen. Ett av dem är att han säger samma sak flera gånger, men på olika abstraktionsnivå, t.ex. när han ska skriva om Claudius så nämns han inte direkt vid namn utan Shakespeare använder sig av omskrivningar: ”den orm som stack din far till döds, bär nu hans krona” och då förstår Hamlet och säger: ”Åh jag anade… min farbror” och vålnaden avslutar med att säga: ”ja, denna liderliga, lömska bock”. Inte en enda gång nämns han vid namn, vilket gör det rätt så effektfullt. Finns det fler ställen i texten där Shakespeare bygger upp en viss spänning med hjälp av språket?

8. Hittar du i texten något exempel på Shakespeares kunskaper om bondesamhället?

9. Vad betyder ”bortryckt mitt i blomman av min synd förutan bikt och smörjelse och nattvard”?

10. Vålnaden vill att Hamlet ska hämnas, men vem ska han inte hämnas på och vem ska utmäta dennes skuld och vem ska verkställa dennes straff?

11. Vad tyckte ni om Hamlet? Vad var bra och vad var dåligt? Fanns det någon scen som gjorde speciellt stort intryck, vilken i så fall?

Hamlet / Sök och hitta
 

Hamartia i Hamlet

Hybris i Hamlet

Peripeti i Hamlet

Anagnorisis i Hamlet

Nemesis i Hamlet

Katharsis i Hamlet

 

Hamlet / Skrivövning
 

1. Skildra en händelse i Hamlet utifrån Hamlets fars (våldnaden) perspektiv.

2. Skildra en händelse i Hamlet utifrån en tjänares eller soldats perspektiv.

3. Skildra en händelse i Hamlet utifrån en gyklares perspektiv.

4. Skildra en händelse i Hamlet utifrån Ofelias perspektiv.

5. Skildra en händelse i Hamlet utifrån en förbigåendes perspektiv.

6. Skildra en händelse i Hamlet utifrån Claudius perspektiv. Skriv om Claudius och Laertes lömska plan.

7. Skildra en händelse i Hamlet utifrån Gertruds perspektiv.

8. Skildra en händelse i Hamlet utifrån Laertes perspektiv.

9. Skildra en händelse i Hamlet utifrån Claudius' perspektiv.

10. Skildra en händelse i Hamlet i form av en dikt.

 

Hamlet / Trivia
 

Hamlet är Shakespeares längsta pjäs. En ordagrann version tar ungefär fem timmar att utföra på scen. Hamlet har 1530 rader - mer än någon annan av Shakespeares karaktärer.

Hamlet skrevs någon gång mellan 1599 och 1601 och anses ofta vara det viktigaste verket av världens största dramatiker. Den har inspirerat till mer vetenskapliga uppsatser och parafraser än någon annan litterärt verk.

Hamlet har inspirerat 26 baletter, sex operor och dussintals av musikaliska verk. Det har gjorts fler än 45 filmatiseringar, bland annat med Laurence Olivier, Mel Gibson och Kenneth Branagh som Hamlet.

"Att vara eller inte vara" är den mest citerade frasen på engelska.

Hamlet utspelas i Danmark under pre-vikingatiden. Vissa forskare lokalisera berättelsen till Kung Knuts tid (1014-1035).

 

Hamlet / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)