www.larare.at

Klassicismen

Klassicismen är en stilriktning och estetisk epok som efterbildar den grekiska och romerska klassiska konsten och litteraturen. Stilen präglas av klarhet och harmoni.

Franskklassicism är en strömning inom fransk 1600-talslitteratur. Ledande företrädare inkluderar Jean Racine, Molière och Pierre Corneille. Inom franskklassicismen krävdes förnuft, sanning och natur i innehållet samt klarhet och smak i det poetiska uttrycket. Det skrivna skulle vara trovärdigt och den sanna mänskliga naturen skulle skildras på ett allmängiltigt sätt, det vill säga typen blev det väsentliga, inte individen. De problem som togs upp skulle kunna ställas i alla tider.

Källa

 

Klassicismen / Form
 

En mängd regler ställdes för olika genrer. Inom tragedin ställde man krav på de så kallade tre enheterna: tiden, rummets och handlingens enhet. Det var slut på allt hoppande mellan tid och rum och alla allegorier; det skulle vara klart vad det handlade om.

Källa

 

Klassicismen / Teatern
 

 

 

Klassicismen / Molière
 

Den girige

Tartuffe

 

Klassicismen / Fördjupning: Jean Racine
 

 

 

 

Klassicismen / Styrdokument
 

 

 

Klassicismen / Lärarhandledning
 

Klicka här .

 

Klassicismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2011)