Psykoanalytisk tolkning

Psykoanalysen lärde att människans psyke är som ett isberg; endast en mycket liten del är synlig. Freud använder sig av två modeller, en av de ofta citerade skiljer mellan: