www.larare.at

Jämställdhet kontra Jämlikhet

I detta moment ska vi fördjupa oss i begreppen jämställdhet och jämlikhet och diskutera framför allt distinktionen (skillnaderna), men också begreppens innehåll samt innehållets betydelse idag.

  • Jämställdhet är ett begrepp inom politiken som innebär jämlikhet mellan könen.
  • Jämlikhet eller social jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda.

 

Jämställdhet kontra Jämlikhet / Material
 
Läraren bistår med material.

 

Jämställdhet kontra Jämlikhet / Könsroller
 

Lyssna på Lost: Kidnapped Childhood av Luminous och diskutera könsroller som etableras som barn. Hur ska man jobba med könsroller i förskolan? Hur ska man jobba med dessa frågor med barn? Hur ska vi "vuxna" hjälpa barn att förhålla sig till könsroller och genusnormer?

 

Jämställdhet kontra Jämlikhet / Värdegrundsprinciper

Jobba med följande värdegrundsprinciper:

  1. Hänsyn
  2. Jämlikhet
  3. Ärlighet
  4. Respekt
  5. Trygghet
  6. Ansvar

Bildspel: Värdegrundsprinciper

 

Jämställdhet kontra Jämlikhet / Kränkningar
 

Material i Google-dokument

Jobba med Elevfilm: Temadag: sexuella kränkningar

 

Jämställdhet kontra Jämlikhet /Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)