www.larare.at

Svarta svanar

Innehållsförteckning -

Att argumentera är att ta ställning och övertyga åhörarna att detta ställningstagande är det enda rätta! Att skriva en argumenterande text handlar alltså om att uttrycka en åsikt på ett övertygande sätt. Målet är att övertyga lyssnaren, att vinna lyssnaren till din sida. Och i bästa fall ska du få lyssnaren att handla i enlighet med din tes.

En tes är ett påstående, t.ex. alla svanar i Sverige är svarta. Det spelar alltså ingen roll om det är sant eller inte. Det viktiga är att övertyga lyssnaren att tro på dig med hjälp av bevis för din tes. Du övertygar genom att lägga fram argument som stödjer och styrker din tes. I fallet med svanar så skulle det kunna låta så här: enligt nya rön är alla, till synes, vita svanar egentligen svarta, men som vi på grund av ett genetiskt fel i vår syn uppfattar som vita. Svanarnas färg är svart, men ser ut att vara vit.

Man kan disponera argumentationen på olika sätt, men det finns en grundmodell som är väldigt effektfull:

1. Inledningen är det första stycket i din text. Dess funktion är att

  • introducera ämnet på ett informerande och gärna intresseväckande sätt
  • ge bakgrundsinformation om ämnet, debatten eller problemet
  • att klart och tydligt ange tesen som ska fungera som en språngbräda in argumentationen, själva huvuddelen

2. I huvuddelen anger du dina argument, dina “skäl och bevis” som stödjer din tes. Tänk på att

  • hitta tre olika argument, se till att de är relevanta och hållbara
  • låt varje argument utgöra ett eget stycke

3. Din avslutning ska sedan sammanfatta och runda av din text genom att

  • kort repetera din tes och det du tycker är ditt starkaste argument
  • uttrycka din personliga åsikt
  • uppmana till handling

 

Svarta svanar / Disposition
 

Rubrik

Alla svanar i Sverige är faktiskt svarta!

beskriver texten och fångar läsarens intresse

Inledning

inledningsmening


bakgrundtes


När jag besökte ett laboratorium i Tyskland kom jag i kontakt med några perceptionsforskare. De menade att alla svanar egentligen är svarta, men genom att vår syn är begränsad kan vi inte uppleva detta faktum.

Fram till idag har vi trott att alla svanar i Sverige är vita. Men det stämmer inte! Forskare har bevisat motsatsen.

Alla svanar i Sverige är svarta.


fångar läsarens intresse


presenterar ämnet eller problemet, förser läsaren med nödvändig bakgrundsinformation

presenterar tesen, utgör en ”språngbräda” för argumentationen

påståendet som ska förmedlas

Huvuddel

nyckelmening som anger vad första stycket ska handla om

nyckelmening för andra stycket


nyckelmening för tredje stycket

 

Nya vetenskapliga rön bevisar att det inte finns några vita svanar.

 

Vår synförmåga är bedräglig.

 

Med speciella glasögon kan man se svanens rätta färg.


presenterar det första och starkaste argumentet som stödjer din tes


presenterar det andra argumentet


presenterar det tredje och avslutande argumentet som ska få lyssnaren att handla

Avslutning

återupprepa din tes och ditt starkaste argument

gör en personlig reflektion utifrån tesen (argumentet). Uppmana människor att tänka till eller handla. Använd gärna retoriska frågor och använd gärna uttrycket ”vi”

 

Nya vetenskapliga rön visar på att alla svanar i Sverige är svarta.

Jag kan inte förstå att vi i alla år trott att alla svanar är vita. Jag hoppas att alla inser synens brister och skaffar glasögon. Eller är det så att vi inte vill se världens så som den verkligen är?


Avsluta din argumentation genom att lägga fram dina triumfkort

Tesen upprepas och skribenten får möjlighet att bli personlig. Uppmana till handling

 

 

Svarta svanar / Argumenterande text
 
För: färgen på svanarna i Sverige är svart

Tes (T1) Precisering av T1

Alla svanar är svarta.

Alla svanar i Sverige är svarta.

(Pro)Arg 1 (P1)

Stöd för P1

 

Motargument (P1)

Falsifiering av motargument

 

Nya vetenskapliga rön bevisar att det inte finns några vita svanar.

En ännu inte publicerad avhandling som jag fått med mig från Tyskland – där perceptionsforskningen kommit längre än i Sverige.

Avhandlingen kanske är förfalskad.

Varför skulle man förfalska en avhandling om perception? Och skulle man mot förmodan ha gjort det så faller anklagelserna när jag visar denna videoinspelning från föreläsningen kring avhandlingen.

(Pro)Arg 2 (P2)

Stöd för P2

 

 

Motargument (P2)

 

Falsifiering av motargument (P2)

 

 

 

Vår synförmåga är bedräglig.

När man sänker roddbåtens åra ner i vattnet så ser den bruten
ut i och med att vattenytan påverkar vår uppfattning av åran. Luften består av vattenmolekyler och detta påverkar vår upp-fattning av svanens färg.

Vattentätheten i luften är tunnare än i vattnet därför kan inte detta bevisa något.

Bilden av svanarna är inte bruten – exemplet fungerar bara som en påminnelse över att vår synförmåga inte är perfekt. Ett
bättre exempel kanske vore att jämföra fåglars näthinna med vår näthinna. Fågeln har mycket bättre syn än vad vi har och vad beror det på? Det är så att vår hornhinna är tjockare och därför så är vår syn sämre. Alltså vår syn är inte perfekt och därför välkomnas studier som visar på vårt synfel. Eller vill du se fel? (retorisk fråga)

(Pro)Arg 3 (P3)

Stöd för P3

Motargument (P2)

 

Falsifiering av motargument (P2)

 

Med speciella glasögon kan man se svanens rätta färg.

De finns att beställa på Internet från en webbutik i Tyskland.

Kan man lita på denna sida och framförallt är glasögonen kontrollerade av någon myndighet så att inte de visar fel?

Glasögonen är faktiskt testade och godkända av ett laboratorium i Köln.

 

Etos/Logos/Patos

Jag använder i huvudsak Logos-argument.Patos-argument aktualiseras genom att jag drar paralleller till egna erfarenheter.

3 Stilfigur

Retorisk fråga,

Anteckningar

 

Skriv ut material (Word-format)

 

 

Svarta svanar / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2010)