www.larare.at

FAQ: Läsförståelse & texttyper

-

FAQ eller Frequently Asked Question(s) är en samling frågor och svar: svar på ofta förekommande frågor. På svenska skulle man kunna säga: ”Frågor och svar". Målet med FAQ är att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen.

Tanken med denna sajt är att ni som elever ska vara med i lärandet. Era frågor utgör både förutsättning och grund och genom att ni ställer frågor kan också andra ta del av både frågorna och de svar jag ger.

Ställ en egen fråga eller mejla läraren.

 

Fråga 1: Går det bra att skriva en recension om en demonstration? Ses det som ett "verk", på samma sätt som t ex en konsert?

Svar 1: En demonstration kan inte ses som ett verk

 

 

Fråga 2: Är det målande, romantiserade berättandet viktigt för dig när du sätter betyg? Jag vill gärna veta, eftersom det uppenbarligen en smaksak. Har haft lärare som har bett mig att formalisera mina recensioner då de tycker att det är för mycket miljö- och känslobeskrivningar. Det skulle vara bra att veta vad just du värderar högt så jag vet hur jag ska utforma min recension.

Svar 2: Recensioner kan vara formella och de kan vara mer personliga och själv anser jag att det formella skrivande övar vi med texttypen: referat, medan det mer informella skrivandet visar du upp med hjälp av recensionen.

Det målande, romantiserade berättandet är inte viktigt för mig när jag sätter betyg om de inte är inslag i en viss texttyp för kunskaperna i olika texttyper är viktigt: referatet och recensionen är olika texttyper där referatet väger tyngre i betygssammanhang än recensionen, men både kunskaper i formellt och informellt skrivande är ett krav i kursen.

 

Fråga 3:

Svar 3:

 

Fråga 4:

Svar 4:


Fråga 5:

 

Svar 5:

 

 

 

Fråga 6:

 

Svar 6:

 

Fråga 7:

 

Svar 7:

 

Fråga 8:

 

Svar 8:

 

Fråga 9:

 

Svar 9:

 

 

Fråga 10:

 

Svar 10:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)