www.larare.at

Grundskolesvenska:styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Svenska på grundskolenivå (7-9) för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 5 delar.

Kursernas centrala innehåll (åk7-9) i 8 delar.

Kursernas kunskapskrav (åk7-9) i 3 delar.

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och kunskapskapskrav genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i kursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.