www.larare.at

Svenska åk7-9: 5 förmågor

 

Jag har numrerat förmågorna (5) som ska uppnås i Grundskolesvenska (åk1-9) så att det blir lättare att diskutera förmågor med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de 4 förmågorna genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i svenskkursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på alla förmågor genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera mellan förmågorna genom att klicka på pilarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Svenska åk7-9: 5 förmågor

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

01. formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

02. läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

03. anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

04. urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

05. söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Svenska åk7-9: förmåga 1

Föregående

 

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Svenska åk7-9: förmåga 2

Föregående

 

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Svenska åk7-9: förmåga 3

Föregående

 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Svenska åk7-9: förmåga 4

Föregående

 

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Svenska åk7-9: förmåga 5

Föregående

 

söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel