www.larare.at

Citat om vetenskap

- -

 

Här nedan har jag samlat citat i anknytning till vetenskap.

 

Citat om vetenskap / 01-10
 

01 ”Att väcka nya frågor, nya möjligheter, att betrakta gamla problem från en ny vinkel, kräver kreativ inlevelse och kännetecknar verkligt avancemang inom vetenskapen.” /Albert Einstein

02 ”De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel: Det är karaktär.”/Albert Einstein

03 ”Ju färre fakta, desto starkare åsikt.” /Arnold H. Glasow

04 ”Skeptisk undersökning är det medel, i både vetenskap och religion, genom vilket djupa tankar kan skiljas från djup sanslöshet.” /Carl Sagan

05 ”Det är anspänningen mellan kreativitet och skepticism som har producerat de häpnadsväckande och oväntade fynden inom vetenskapen.” /Carl Sagan

06 “Det som kan försäkras utan evidens, kan avfärdas utan evidens.”/Christopher Hitchens

07 ”Utrustad med sina fem sinnen, utforskar människan Universum omkring sig och kallar äventyret Vetenskap.” /Edwin Powell Hubble

08 ”Om civilisationen ska överleva måste vi kultivera vetenskapen om mänskliga relationer" /Franklin D Roosevelt

09 ”Genom att förneka vetenskapliga principer kan man behålla varje paradox.”/Galileo Galilei

10 ”Karakteristiken av vetenskaplig utveckling är vår medvetenhet om att vi inte visste.” /Gaston Bachelard

 

Citat om vetenskap / 11-20
 

11 ”Vetenskap är organiserad kunskap. Visdom är organiserat liv.” /Immanuel Kant

12 "Det är misstag som är användbara att göra, eftersom de steg för steg leder till sanningen.” /Jules Verne

13”Statistik är vetenskapens grammatik.” /Karl Pearson

14 ”Vetenskap måste börja med myter, och med kritik av myter.” /Karl Popper

15 "Med varje ny sanning som avslöjas får vi en bättre förståelse för naturen och våra koncept och åsikter modifieras." /Nikola Tesla

16 ”Förstånd, observation och erfarenhet; Vetenskapens heliga treenighet.” /Robert Green Ingersoll

17 ”Vetenskap är kul. Vetenskap är nyfikenhet. Vi har alla en naturlig nyfikenhet. Vetenskap är en process av undersökning. Det är att komma med frågor och hitta på en metod. Det är att gräva sig in.” /Sally Ride

18

19

20

 

Citat om vetenskap / 21-30
 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Citat om vetenskap / 31-40
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Joni Stam (2018)