Förklaring av kunskapskrav E4 (Religion 1)

Eleven kan översiktligt redogöra över vad som utgör ett gott liv och ett gott samhälle enligt de olika världsreligionerna?

/ Joni