Förklaring av kunskapskrav E2 (Svenska 1)

Eleven ska kunna skriva argumenterande text och minst ännu en texttyp.

Texterna ska i huvudsak vara välskrivna och hålla sig till språkliga regler och normer.

Texterna ska vara begripliga och anpassat till mottagare och syfte.

/ Joni