Förklaring av kunskapskrav C4 (Religion 1)

Eleven kan utförligt redogöra över vad som utgör ett gott liv och ett gott samhälle enligt de olika världsreligionerna?

/ Joni