Förklaring av kunskapskrav C3 (Svenska 1)

Eleven ska kunna läsa och förstå texter och skriva i anknytning till det lästa (återberätta).

Eleven ser till vem som skrivit vad och är noggrann med att markera det i sin text med hjälp av citat och hänvisningar.

Hur man väljer att poängtera vem som säger vad kräver kunskaper i referatteknik (hur man markerar i texten vem som säger vad).

/ Joni