Förklaring av kunskapskrav A2 (Svenska 1)

Eleven ska kunna skriva argumenterande text och minst ännu tre texttyper.

Texterna ska vara välskrivna och hålla sig till språkliga regler och normer eller medvetet bryta mot dem.

Texterna ska vara väldisponerade, begripliga och anpassat till mottagare och syfte.

/ Joni