Förklaring av kunskapskrav A1 (Svenska 1)

Eleven kan göra ett anförande muntligt (hålla ett tal) mycket bra och framförallt övertygande.

Eleven använder ett tekniskt hjälpmedel som förtydligar (mycket väl) innehållet i talet, t.ex. vita tavlan, Power Point eller annan media som bild(er), text(er), film(er) och ljud.

Talet är begripligt och anpassat till syfte (innehåll), mottagare (åskådare) och situation (tillfälle).

/ Joni