Förklaring av kunskapskrav E3 (Religion 1)

Eleven kan översiktligt redogöra för hur relationen mellan religion och vetenskap ser ut?

/ Joni