Förklaring av kunskapskrav E1 (Religion 1)

Eleven känner till världsreligionerna översiktligt och vad som är typiskt för var och en av dem.

Eleven ser några likheter och skillnader i världsreligionerna och hur de påverkar både individer och samhällen.

/ Joni