Förklaring av kunskapskrav C3 (Religion 1)

Eleven kan utförligt redogöra för hur relationen mellan religion och vetenskap ser ut?

/ Joni