Förklaring av kunskapskrav C2 (Religion 1)

Eleven förklarar utförligt hur människors identitet formas av religionen utifrån etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

/ Joni