Förklaring av kunskapskrav C1 (Religion 1)

Eleven känner till världsreligionerna utförligt och vad som är typiskt för var och en av dem.

Eleven ser flera likheter och skillnader i världsreligionerna och hur de påverkar både individer och samhällen.

/ Joni