Förklaring av kunskapskrav A4 (Religion 1)

Eleven ska kunna redogöra för några etiska teorier och modeller. Göra en avancerad analys av modellerna och använda dem i anknytning till en moralisk fråga. Eleven ska i sina reflektioner utgå utifrån ett dygdetisk och moraliskt perspektiv.

Utförligt och nyanserat med välgrundade resonemang.

/ Joni