Förklaring av kunskapskrav A3 (Religion 1)

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur relationen mellan religion och vetenskap ser ut?

/ Joni