Förklaring av kunskapskrav A2 (Religion 1)

Eleven förklarar utförligt och nyanserat hur människors identitet formas av religionen utifrån etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

/ Joni