Förklaring av kunskapskrav A1 (Religion 1)

Eleven känner till alla världsreligionerna och kan utförligt och nyanserat återge vad som är typiskt för var och en av dem.

Eleven ser många likheter och skillnader i världsreligionerna och hur de påverkar både individer och samhällen.

/ Joni