www.larare.at

Sufism

Sufismen är en samlingsbeteckning för den andliga aspekten inom islam. Genom att rena sinnet från allt som inte är Gud och förstå att kärleken är Guds sanna väsen, kan man nå fram till den upplysning som öppnar medvetandet.

 

Sufism / Textutdrag
 
Klicka för att komma till start

När förnuftet väcker högmod hos dig, snorkig självsäkerhet och uppblåsthet, lämna då ditt förnuft därhän och bli en dåre, så att ditt hjärta förblir friskt och du vid liv.

Lyssna till vassflöjten när den berättar hur den förtäljer om ensamheters kval: Alltsedan jag blev avskuren och skild från vassriket har min klagan väckt sorg i mannen och kvinnan.
Bröstet vill jag bit för bit slita itu tills jag blottat smärtan i deras kärlekslängtan.
Vem som än vistas fjärran från sitt ursprung åtrår sin egen återförenings stund.

Jag har gett upp dualismen, jag har sett att de två världarna är en; En jag söker, En jag känner, En jag ser, En jag kallar.
Jag är berusad av Kärlekens bägare, De två världarna är bortom mitt förstånd.
Jag har inget annat ärende än att festa och rumla.

Jag har blivit sanslös, jag har förfallit i jaglöshet – i absolut jaglöshet, hur glad jag är åt Jaget! Jag kommer att bli mig själv i samma ögonblick som jag utplånas och gjorts jaglös: Jag är endast fullständig när jag är utanför de fem sinnena och de fyra elementen

Utan natten skulle människan inte samla sig en skatt och ingenting skulle finnas för Dagen att förslösa

 

Sufism / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapsrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapsrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapsrav:

 

Sufism / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Sufism / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)