www.larare.at

Jihad

Jihad är ett ord som flitigt används i media i samband med muslimskt terror.
Ordet förknippas alltså med muslimskt terrorism och heligt krig. Detta är dock
fel och denna missuppfattning finns även bland muslimer. Själva ordet Jihad
betyder strävan. En strävan att vara en god människa och muslim. Man
kämpar med sig själv för att vara förnuftig och stå emot det onda. Det är den
stora Jihad. Den lilla Jihad handla om att kämpa för Guds sak. Detta betyder
att man ska försvara Islam och Gud mot de som försöker förstöra. Den lilla
Jihad handlar alltså om att försvara sig och sin religion. I Koranen står det
klart och tydligt

” Kämpa för Guds sak mot dem som kämpar mot er, men gå INTE till
angrepp! Gud älskar förvisso inte de angripande” (Sura 2:186)

 

Jihad / Det heliga kriget
 
Klicka för att komma till start

Islams heliga krig kom att föras på fyra olika sätt:

1. Med hjärtat som är den inre andliga och moraliska kamp som varje människa måste föra med sig själv.

2. Med tungans krig menas att den troende skall föra den sanna läran vidare och genom sitt sätt vara ett uppbyggligt exempel för icke-muslimer.

3. Med handen skall den troende med sitt arbete medverka till att stärka det islamiska samfundet

4. Med svärdet först i fjärde hand.

 

Jihad / Suror
 
Klicka för att komma till start

Termen "sura" betyder ett kapitel i Koranen.

De suror som handlar om Jihad ger ofta motsatta budskap.

Till exempel i sura 9:5 ”Och när de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig

I andra suror står det att det enda legitima kriget är ett försvarskrig. I sura 2:190-192: ”Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen”

 

Jihad / Terroratackerna
 
Klicka för att komma till start

Självmordsattacker: Det berättas att profeten Muhammed har sagt: ”Den som kastar sig utför ett berg och så dödar sig själv, kommer att vara i helvetet och
kasta sig utför för evigt.”

För terrorattacker och massmord av typen 11 september finns inget stöd i Koranen.

I 5:32 står att läsa: ”om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall det anses som om han dödat hela människosläktet”

och

i 4:93 ”För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet och där skall han förbli i evig tid; han skall drabbas av Guds vrede och Gud skall fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande”

Jihad / Fakta
 
Klicka för att komma till start

 

Jihad / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapsrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapsrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapsrav:

 

Jihad / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Jihad / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)