www.larare.at

Centralt innehåll i Psykologi 2a

 

Jag har numrerat styckena i centrala innehållet för Psykologi 2a (PSKPSY02a) på gymnasienivå så att det blir lättare att diskutera kursens obligatoriska innehåll med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de 5 olika styckena genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan: Centralt innehåll.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, info om mellanbetyg, film- och sajtförslag samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på innehållet genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1: Centralt innehåll

 

 

01. Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.

02. Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.

03. Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

04. Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

05. Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Centralt innehåll 1

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Centralt innehåll 2

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Centralt innehåll 3

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Centralt innehåll 4

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 2a: Centralt innehåll 5

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket