www.larare.at

Centralt innehåll: Psykologi 2a

(PSKPSY02a)

Ordlista
QR

1. Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.

2. Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.

3. Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

4. Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

5. Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 2a / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 2a / 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 2a / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 2a / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 2a / 5
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.