<Litteratur: tredje stycket >

"redogör [---] för arvets [---] betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa."
"redogör [---] miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa."
"resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det."

Moment:

PDF: