<Psykologi 1: andra stycket >

"redogör [---] för [---] delar av kognitionspsykologins [---] förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."
"redogör [---] för [---] delar av [---] den biologiska psykologins [---] förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."
"redogör [---] för [---] delar av [---] socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven [---] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter."
"värderar med [---] omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för [---] resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan."

Moment:

PDF: