<Psykologi 1: första stycket >

"redogör [---] för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt"
"redogör [---] för delar av den psykologiska vetenskapens [---] utveckling"

Moment:

PDF: