www.larare.at

Centralt innehåll: Psykologi 1

(PSKPSY01)

1. Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

2. Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

3. Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

4. Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

5. Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

6. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 1 / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 1 / 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 1 / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 1 / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 1 / 5
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Psykologi 1 / 6
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket