www.larare.at

Centralt innehåll i Psykologi 1

 

Jag har numrerat styckena i centrala innehållet för Psykologi 1 (PSKPSY01) på gymnasienivå så att det blir lättare att diskutera kursens obligatoriska innehåll med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Du når de 6 olika styckena genom att klicka upp "rullgardinen" i menyn ovan: Centralt innehåll.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, info om mellanbetyg, film- och sajtförslag samt QR-kod till denna sajt.

Lyssna på innehållet genom att klicka på högtalarsymbolen.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1: Centralt innehåll

 

 

01. Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

02. Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

03. Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

04. Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

05. Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

06. Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1: Centralt innehåll 1

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1: Centralt innehåll 2

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1: Centralt innehåll 3

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1: Centralt innehåll 4

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1: Centralt innehåll 5

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologi 1: Centralt innehåll 6

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

 

Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket